Rosenbergs Arkitektur

Rosenbergs Arkitekter – ett av Sveriges äldsta och mest välrenommerade arkitektkontor – upphörde den 1 mars 2014. Efter 20 år av framgångsrikt samarbete fortsätter ägarna Alessandro Ripellino och Inga Varg sin respektive verksamhet i de egna arkitektkontoren Alessandro Ripellino Arkitekter AB och Varg Arkitekter AB.

Verksamheten har överförts till de nya bolagen. Alla anställda liksom alla genomförda och pågående uppdrag har följt med respektive uppdragsansvarig.

Rosenbergs Arkitekter grundades 1955 och hette då Rosenberg & Stål Arkitektkontor AB. Alessandro Ripellino och Inga Varg tog över arkitektkontoret 1993 och har byggt upp ett kontor med över 30 anställda.